Sammeli Juntunen Mikkelin hiippakunnan piispaksi

Mitä piispalta vaaditaan?

Mikkelin hiippakuntaan valitaan uusi piispa keväällä 2023. Tehtävään tarvitaan pappi, jolla on kokemusta seurakuntatyöstä ja kirkon hallinnosta. Olennaista on teologian osaaminen ja sitoutuminen Raamattuun ja kirkon tunnustukseen. Näitä tarvitaan, jotta uusi piispa osaa tehdä kirkon sanoman ymmärrettäväksi nykyajassa ja evästää pappeja samaan. Sammeli Juntusella on erinomaiset edellytykset tähän.

Piispan tehtävänä on palvella seurakuntia, jotta  

1) Ne pysyvät alkuperäisessä, Kristukselta saamassaan sanomassa.  

Mikkelin piispana pitäisin esillä seuraavanlaisia kysymyksiä: Mitä kirkon sanoma on? Millaista sen on oltava, jotta Jumala sitoutuu siihen? Millaiset aatevirtaukset uhkaavat kirkon aitoa sanomaa? Olennaista vastausten löytämisessä on Jumalan sana, Raamattu.   

2) Ne pitävät sanomaansa esillä niin, että se on uskottavaa ja vastaa aikamme haasteisiin.  

Yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Pelkkä perinne riittää enää harvoille kirkkoon kuulumisen syyksi. Siksi pappien ja muiden kristittyjen on löydettävä keinoja linkittää sanomamme tämän päivän ihmisen elämäntilanteeseen ja tietoon maailmasta. Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta on totta, ei lohduttava satu.      

3) Niissä käydään vuoropuhelua eri näkemysten välillä. Piispa ei ole ”kaitsija” (episkopos) vain niille, jotka ovat kaikessa samaa mieltä hänen kanssaan. Hän on kaikkien piispa eikä kenenkään omistettavissa. Siksi piispan on välttämätöntä kuunnella ja edistää aitoa dialogia myös niiden kanssa, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä.  

Tähän minulla on edellytyksiä, koska olen teologisesti monipuolinen. Olen Luther-tutkija mutta tunnen kirkon muitakin perinteitä ja olen omaksunut niiden parhaita puolia. Suuren seurakunnan kirkkoherrana olen kansankirkollinen. Arvostan henkilökohtaista spiritualiteettia, jota herätysliikkeemme ovat painottaneet erilaisilla ja yleensä arvokkailla tavoilla. Viime aikoina olen havahtunut siihen, että sanoman lisäksi yhteisön rakentaminen on seurakuntatyössä keskeistä. Ekumeniikan dosenttina minulla on kokemusta dialogista muitten kirkkokuntien kanssa. Liityn kirkon ekumeeniseen perintöön myös siinä, että en kannata kirkon avioliittokäsityksen muuttamista sukupuolineutraaliksi. Arvostan kristillisen uskon järkiperäistä puolustamista (apologetiikka), vaikka yksin sen avulla kukaan ei pääse Kristukseen uskomiseen. Siksi olen opettanut Raamattua.  

Mikkelin hiippakunnan piispalla on paljon muitakin tärkeitä tehtäviä. Jos minut valitaan, sitoudun hoitamaan uskollisesti myös ne. Sanoman aitouden ja ajankohtaisuuden vaaliminen sekä kirkon sisäisestä dialogista huolehtiminen olisivat kuitenkin tärkeimmät tehtäväni. 

Työkokemus

 • Viisitoista vuotta Savonlinnan seurakunnan kirkkoherrana
 •  Teologian tohtori ja ekumeniikan dosentti (HY)
 • Kymmenen vuotta opettajana teologisen tiedekunnan systemaattisen teologian laitoksella
 • Kuusi vuotta Luther-tutkijana

Tärkeimmät luottamustehtävät

 • Kirkolliskokouksen jäsen kolmatta kautta, perustevaliokunnan jäsen
 • Kirkkomme ja Suomen ortodoksisen kirkon välisten neuvottelujen virallinen delegaatti

Tärkeimmät teologiset julkaisut

 • Väitöskirja Der Begriff des Nichts bei Luther in den Jahren von 1510 bis 1523. SLAG 1996
 • Horjuuko kirkon kivijalka. Kirjapaja 2002
 • Kirkon raamattuteologiasta ja sen puutteesta. Kirjapaja 2010
 • Jumalasta VOI puhua! Perussanoma 2015
 • Universumi vailla merkitystä? Yuval Noah Hararin teosten analyysiä ja kritiikkiä. Basam Books 2022

Keskeisiä teologisia painotuksia

 • Kirkon jäsenistön romahdus johtuu siitä, että ihmiset eivät usko sanoman Jeesuksesta olevan totta. Tähän on vastattava tuomalla ydinsanoma esiin aitona ja alkuperäisenä. Silloin Jumalan Henki voi ottaa sen käyttöönsä ja luoda ihmisissä uskoa
 • Kirkon sanoman on oltava ymmärrettävää nykyajassa. Siihen ei riitä sanojen ”kääntäminen” nykykielellä. On etsittävä linkkejä evankeliumin ja nykyihmisen maailmaa, ihmistä ja Pyhää koskevan tiedon ja kokemuksen välille
 • Raamattu on Jumalan sanaa ja kirkolle sen ylin auktoriteetti.
 • Rukous, ehtoollinen ja Raamatun ”märehtiminen” ovat ihmiselle hyväksi
 • On panostettava kirkkomme sisäiseen ekumeniaan erilaisten näkemysten välillä

Perhe ja harrastukset

 • Vaimo ja kaksi aikuista tytärtä
 • Harrastuksina lukeminen, kirjoittaminen, virvelikalastus, veneily, rakentaminen, lukeminen ja öljyvärimaalaus

 

Valikon Artikkeleita ja esitelmiä alle olen koonnut muutamia tekstejäni, jotka lukemalla voi saada paremman käsityksen siitä, millaisia asioita pidän tärkeänä sen hahmottamisessa, miten kirkon usko suhtautuu nykyaikaan. Valikon Saarnoja takaa löytyy yleistajuisempia puheitani eli viranhoidossa pitämiäni saarnoja.

Blogit-valikon alla on viimeaikaisia mietteitäni.

Elämä ja teot -valikon alla on lyhyt kuvaus elämästäni.

Parhaan käsityksen teologisesta ajattelustani saa kirjoistani, joista on tiedot Julkaisuluettelossa.